"Änglar till alla"

Total Omsorg erbjuder lösningar inom social omsorg, vi har tagit det lågaffektiva bemötandet ett steg längre för att möta behov på individnivå. Vi tar vid där andra har svårt att möta beskrivna problembilder och behov, det finns allt som oftast lösningar.
Kontaktuppgifter
Växel 08 588 316 20
Verksamhetschef 08 588 316 35
E-post info@totalomsorg.se